Strašidelná výprava 2023

V sobotu 4. 11. 2023 se uskutečnila druhá dobrodružná akce pro děti pořádaná Spolkem rodičů a přátel ZŠ a MŠ Sibřina. Trasu se podařilo naplánovat bez větších problémů, vedla od naší základní školy, kde byl start včele s panem Hejkalem, přes Skalku k pomníku padlým v 1. sv. válce, kde byl cíl s paní Dýní.

Děti /ale i rodiče/ se nejvíce bály právě na Skalce, kde byla pro děti připravena dvě strašidelná soutěžní stanoviště. Na stanovištích děti plnily úkoly a sbírali razítka, aby si v cíli mohli nabrat spoustu sladké odměny. Celá trasa strašidelné výpravy byla označena svíčkami a svítícími vydlabanými dýněmi. Dýně nám ochotně poskytla paní ředitelka, děkujeme.

Děti byly velmi odvážné, řada školních dětí stezku absolvovala bez doprovodu rodičů a navíc v úžasných kostýmech. Poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli a paní ředitelce za možnost využít prostor školy.

Akce se vyvedla a už teď se všichni těšíme na další ročník.

TýmSRPŠ